Vergoedingen door zorgverzekeraars

VERGOEDINGEN DOOR ZORGVERZEKERAARS
Algemeen
Zorgverzekeraars vergoeden niet standaard de kosten van een behandeling door een IHR practitioner.
Zorgverzekeraars zijn vrij om per IHR practitioner te bepalen of de behandeling wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt.
De IHR practitioner is niet verplicht om te voldoen aan de eisen die zorgverzekeraar stelt aan het vergoeden van behandeling.
De IHR practitioner is verplicht om de cliënt te informeren of de behandeling wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt.
!! Vergoedingskwalificatie betekent geen automatische vergoedingsgarantie !!
Indien een IHR practitioner door een zorgverzekeraar is erkend, waardoor de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt, is vergoeding aan de cliënt niet automatisch garandeert. Of de cliënt wel of geen vergoeding krijgt, is van vele factoren afhankelijk, zoals (1) is de cliënt hiervoor (aanvullend) verzekerd? (2) is er nog budget binnen de polis of is het maximale bedrag al uitgekeerd? (3) geldt een eigen risico? De cliënt dient zelf na te gaan of de behandelingsfactuur ook daadwerkelijk kan worden vergoed; hiervoor is de IHR practitioner niet aansprakelijk.
Nederland
In Nederland is standarisatie toegepast. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat uitsluitend de behandelingen van zorgverleners die aantoonbaar beschikken over de kwalificatie medische basiskennis (MBK) of psychosociale basiskennis (PSBK), voor vergoeding in aanmerking komen. Indien geen MBK of PSBK kwalificatie aanwezig is, zal de zorgverzekeraar nooit vergoeden. De opleidingseisen voor MBK en PSBK worden opgesteld door het Platform Onderwijs Opleiding Organisatie (PLATO), onderdeel van de Rijksuniversiteit Leiden. Indien de IHR practitioner beschikt over een AGB-code, houdt dit in dat de declaraties online met de zorgverzekeraar kunnen worden afgewikkeld. IHR practitioners kunnen hun MBK en PSBK status (erkenning) alsmede het hebben van de AGB-code zichtbaar maken in hun openbare profiel zodat cliënten kunnen controleren of de kosten wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen.