Over ons

5
OVER IHR REGISTER
 • IHR Register registreert en certificeert IHR practitioners (hypnotherapeuten, hypnosecoaches) en hun bedrijven.
 • IHR Register is het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele IHR practitioners.
 • IHR practitioners werken lokaal, nationaal en internationaal, staan in verbinding met uiteenlopende sectoren en onderscheiden zich door specialisaties.
 • IHR Register is een activiteit van registratie- en certificeringsspecialist Global Network Group. Als direct effect zijn IHR practitioners in meer registers vind- & zichtbaar en worden essentiële online registerfuncties, zoals bijvoorbeeld de zoekmachine, 24/7 state-of-the-art in de gaten gehouden en doorontwikkeld.
 • IHR Register heeft diverse internationale accreditaties, zoals ISO 9001, QAP IMI.
Onafhankelijk
 • IHR Register is 100% onafhankelijk
 • IHR registratie en certificering kan worden gekoppeld aan een lidmaatschap van een branch- beroeps- of sectorale vereniging
Klacht- & tuchtrecht
 • Iedere certificaathouder valt onder de werking van het klacht- & tuchtrecht.
 • Het klacht- & tuchtrecht is gekoppeld aan gedragsregels en procedurevereisten.
Conflictoplossing & arbitrage
 • Een professionele procedure voor conflictoplossing & arbitrage is beschikbaar.
 • Practitioners en hun cliënten kunnen deze procedure op vrijwillige basis toepassen.
 • De procedure is kosten- en tijds-efficiënt in vergelijk met een reguliere rechtsgang.
 • Practitioners die in Nederland zijn gevestigd enonder de werking van de WKKGZ vallen, voldoen hiermee aan de WKKGZ.
Intern onderzoek
 • IHR Register kan een intern onderzoek instellen.
 • Practitioners zijn verplicht medewerking te verlenen aan een intern onderzoek.
Verzekering beroepsaansprakelijkheid
 • Alle full gecertificeerde IHR practitioners hebben een gekwalificeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Goed opgeleid en getraind | permanent onderhoud kennis- en vaardigheden
 • Iedere certificaathouder is professioneel opgeleid en is verplicht jaarlijks de eigen kennis- en vaardigheden te onderhouden.
 • De jaarlijkse onderhoudsverplichtingen zijn geregeld in het CPD programma (Continuing Professional Development).
Faciliterend
 • IHR Register faciliteert haar certificaathouders.
 • Via koepelovereenkomsten worden inkoop voordelen bedongen bij leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot online werkplekken, verzekeringen.
 • IHR certificaathouders kunnen gebruik maken van modeldocumenten en ondersteunende diensten.