Instroomeisen

4
INSTROOMEISEN VOOR IHR PRACTITIONERS
Versie: augustus 2016
Om te registreren en te certificeren IHR practitioner (hypnosecoach, hypnotherapeut) moet u voldoen aan de instroomeisen.
Klik hier voor het overzicht van uitzonderingen en vrijstellingen
Klik hier voor de overgangs- en 'grandfathering' regeling voor het Afrikaanse continent
Klik hier voor het stroomschema instroom audit IHR practitioners
Klik hier voor het aanmeldingsformulier
ALGEMENE INSTROOMEISEN
1. Antecedenten auditAssociateFull
1.1. NL: verklaring omtrent gedrag | B: verklaring goede zedenjaja
1.2. Algemene aanbevelingsbrieven (2x)janee
1.3. Client aanbevelingsbrieven (2x) | afgegeven door clientenneeja
2. Identificatie audit
2.1. Ingevuld online aanmeldingsformulierjaja
2.2. NL: uittreksel KVK | B: uittreksel kruispuntbank ondernemingen
jaja
2.3. Bewijs van verzekering aansprakelijkheid optioneelja
3. Ervarings audit (*)
3.1. Actueel scope gerelateerd curriculum vitaejaja
3.2. OF: Meer dan 2 jaar ervaring + ( ≥ 30 cliënt opdrachten of € 7.500,- omzet )
Opmerking: voeg eigen verklaring toe aan uw persoonlijke registratiedossier.
neeja
3.2. OF: Minder dan 2 jaar ervaring + ( ≥ 40 cliënt opdrachten of € 10.000,- omzet )
Opmerking: voeg eigen verklaring toe aan uw persoonlijke registratiedossier.
neeja
4. Opleidings | Trainings audit (*) (**)
4.1. Bewijs algemene vooropleiding
4.1.1. Minimale vooropleiding MBO of hoger dan wel aantoonbaar en verifieerbaar vergelijkbaar denk-, kennis en werkniveau
jaja
4.2. Scope & (sub)types gerelateerde erkende beroepsopleiding.
4.2.1. Voor alle IHR practitioners: verplicht
jaja
5. Kennistoets (examen) (*) (**)
5.1. Kennistoets (theorie-examen).
5.1.1. Voor alle IHR practitioners: verplicht
jaja
6. Vaardighedentoets (examen) (*)
6.1. Vaardighedentoets
6.1.1. Voor alle IHR practitioners: inbegrepen in de beroepsopleiding
neeja
(*)
Indien meer dan 12 jaar ervaring:

Neem contact op met office operations voor het bespreken van de vrijstellingsmogelijkheden en de individuele instroomaudit. Hierbij kunnen vrijstellingen voor opleiding, kennistoetsen en/of vaardighedentoets worden toegekend.
(**)
Indien de practitioner geen erkende opleiding, training of kennistoets heeft behaald, echter wel een niet erkend programma heeft doorlopen, kan een individueel erkenningsverzoek van het niet erkende programma worden aangevraagd. Op basis van het verzoek kan een individuele erkenning tot stand komen of kunnen (deel)vrijstellingen worden toegekend. Neem contact op met office operations om de mogelijkheden te bespreken.